Gruppsamtal

Familjefridsjouren i Höganäs erbjuder gruppsamtal för kvinnor utsatta för våld eller hot om våld samt för barn utsatta för våld i familjen. Att drabbas av våld i nära relation medför ofta svår psykisk och fysisk ohälsa. Våld i en nära relation skiljer sig från många...