STUDENTEN

Varje år när höstterminen börjar står skolbänkar tomma. Det är flickor, och ibland också pojkar, som under sommaren blivit bortgifta i utlandet – i strid med flickans eller pojkens egen vilja och med en rädsla för att de inte kommer tillbaka till skolan och det liv de själva önskat. Läs mer på dinarattigheter.se.