Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Det behövs. Trots att konventionen ratificerades för 30 år sedan får vi inom våra verksamheter dagligen ta del av berättelser om barn som har kränkts och utsatts för våld och vars rättigheter inte respekteras. Därför startar Unizons barnnätverk idag en nätkampanj under hashtaggen #barnpåkvinnojour och #barnkonventionen2020. Det gör vi för att höja barnens röster och för deras rätt att leva ett liv fritt från våld. Vi inom Unizons barnnätverk kräver att principen om barnets bästa och barnets rätt till skydd, stöd och delaktighet blir verklighet i praktiken, att det inte enbart stannar vid fina ord. Under de kommande 13 veckorna fram till att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 kommer vi att synliggöra barnen på kvinnojourer och belysa de åtgärder som krävs för att stärka dessa barn och alla andra barns position som rättighetsbärare. Vi är barnens röster! Om Unizons barnnätverk: Barnnätverket fungerar som Unizons samlade expertis om barnfridsfrågor. Det består av barnansvariga från Unizons medlemsjourer och är en spjutspetsgrupp med särskilt fokus och kompetens i området barn och trauma. Syftet med nätverket är att ta fram gemensamma arbetssätt och metoder som ska kunna spridas i förbundet samt att kvinnojourerna med sin kunskap bistår Unizon i till exempel remissvar och rapporter. Viktiga delar är också att nätverka och diskutera utmaningar och lösningar. För närvarande deltar 20 jourer över hela landet i nätverket. Dessa är: Agera kvinnojour ATIM Kvinno- och Ungdomsjour Familjefridsjouren i Höganäs Frida kvinnojour Föreningen mot våld i nära relation i Nacka Värmdö Helsingborg kvinnojour Järfälla kvinnojour Kvinnojouren Anna Kvinnojouren Blenda Kvinnojouren Borås Kvinnojouren Huddinge Kvinnojouren Karlskrona Kvinnojouren Mira Kvinnojouren MOA Kvinno- och tjejjouren Jönköping Kvinno- och tjejjouren Miranda Mivida kvinnojour Sollentuna kvinnojour STHLM Väst tjej- och kvinnojour TROTS kvinnojour