(Barnkonventionen:Artikel 12) 

Barn har enligt både svensk lag och FN:s barnkonvention rätt att bli hörda i alla frågor som rör dem. Samtidigt möter vi alltför ofta barn vars röster och behov inte har tillmäts någon betydelse i myndighets- och rättssammanhang. 

Modiga barn som berättar om sina upplevelser av pappas våld, men vars rädsla blir ifrågasatt eller inte tagen på allvar. Barn som inte känner sig hörda när viktiga beslut som rör deras framtid väl tas. 

Vi möter barn som till slut tappar tilliten till vuxenvärlden och till samhällets förmåga att skydda dem. Barn som tystnar.

Vi anser att detta är oacceptabelt – det är barnets behov vi ska utgå ifrån, inte föräldrarnas.   

Det är dags att ta det barnen säger på allvar.

Vi Unizons barnnätverk kräver attbarn får göra sina röster hörda i alla processer som har betydelse för deras framtid – på samma sätt som den våldsutövande föräldern har en lagstadgad rätt att göra sin röst hörd. Vår erfarenhet är att barn, även små barn, vill och kan berätta.

Unizons kvinnojourer stöttar och skyddar barn utefter deras individuella behov. Vi delar gärna med oss av vår kunskap, erfarenhet och arbetssätt att samtala med barn. 

#barnpåkvinnojour #barnkonventionen2020 #unizonjourer #barnrätt