Familjefridsjouren i Höganäs inbjuder till öppet café med plats för samtal för anhöriga till kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta för våld eller hot om våld. Som anhörig räknas du som själv ser dig som anhörig exempelvis föräldrar, syskon, vän eller kolleger.

Cafétillfällen under våren 6 mars, 3 april samt 8 maj. Samtliga tillfällen klockan 17.00-19.00.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren i Höganäs för frågor på telefon 042–34 02 07 eller mejl info@familjefridsjouren.se