Familjefridsjouren i Höganäs inbjuder till öppet café med plats för samtal för kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta för våld eller hot om våld.

Cafétillfällen under våren 20 februari, 20 mars, 17 april samt 22 maj. Samtliga tillfällen klockan 17.00-19.00.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren i Höganäs för frågor på telefon 042–34 02 07 eller mejl info@familjefridsjouren.se