Alla barn har rätt till uppväxt fri från våld – att slippa vara rädd och må bra. Inför det bär vi vuxna allt ansvar. Det viktigaste för barn som upplever våld i sin familj är att: 

·         våldet upphör 

·         barnet får möjlighet att sätta ord på sina upplevelser, tankar och känslor samt bearbeta trauman 

·         den som varit våldsam tar ansvar för våldet 

Om ett barn är rädd för en förälder måste man ta rädslan på allvar. För de barn som vi träffar på kvinnojouren har våldet ofta varit en del av vardagenMånga barn har också själva blivit utsatta för våld. Mellan våldstillfällena har det inte heller varit lugnt. Barnet har gått på tå, vaktat och oroat sig för att någon ska säga eller göra något som får pappa att bli ”den arge” igen

Många barn som vi träffar på kvinnojouren önskar att pappa ska säga förlåt och stå för det han har gjort. Ett barn som bor på en av Unizons kvinnojourer uttryckte det så här: ”Jag tycker att det skulle vara skönare om vi som har mått dåligt får vara hemma. Och så får han typ vara, och lära sig och prata… För jag tycker att vi förtjänar mycket bättre. Ja, och att han kan få så här människor som kan träna honom hur han kan hantera barn – hur man gör när man har barn”.

Ett barn kan aldrig förverka rätten till sina föräldrar, däremot kan en förälder förverka rätten till sitt barn.  

Vi i Unizons barnnätverk kräver snabba interimistiska beslut om umgänge när det finns en misstanke om våld mot mamma. Vi anser såsom forskaren Jonhed vid Örebro Universitet att det är den våldsutövande förälderns ansvar att ”bevisa” att han inte bara avhåller sig från att använda våld eller annat skrämmande beteende utan även bidrar positivt till barnets hälsa och välbefinnande.

Vi på kvinnojouren stöttar och skyddar barn efter deras individuella behov.  Vi delar gärna med oss av vår kunskap, erfarenhet och arbetssätt. Vi är barnens röster.

#barnkonventionen2020 #barnpåkvinnojour #unizonjourer #umgänge #barnfrid