Familjefridsjouren i Höganäs är nu en del av Ett jämställt Skåne
www.ettjamstalltskane.nu