Föreläsning
Familjefridsjouren i Höganäs erbjuder föreläsningar och workshops i ämnet våld i nära relation samt våld och förtryck i hederns namn. Vi gör föreläsningar och temadagar som passar er. De kan vara allt från 30 minuter till en hel dag. Familjefridsjouren i Höganäs har en lång erfarenhet av föreläsningar. Våra föreläsare ger varje grupp information utifrån kunskapsnivån hos gruppen  och då många uppfattar ämnet som tungt finns där alltid utrymme för frågor och en del diskussioner.

Temadag
Familjefridsjouren i Höganäs var under tiden 2010-2014 ute och höll cirka 120 stycken temadagar på skolor i Skåne. Dessa var så uppskattade att vi erbjuder utbildning och inspiration för andra om våra temadagar.
I utbildningen går vi genom hur vi gjorde dagen och vad man ska tänka på när man arbetar med barn och ungdomar. Man får med sig en färdig dag man kan hålla eller inspiration och tankar hur man vill lägga upp sin egen dag.

Grundutbildning
Familjefridsjouren i Höganäs har personal som är utbildad att hålla Sveriges kvinno- och tjejjourers, Unizon:s, grundutbildning. I grundutbildningen ingår det presentation av Unizon:s historia, organisation och grundläggande ståndpunkter. Information om vad en kvinnojour är och gör. Juridisk, historisk utveckling på kvinnofridsområdet. Kunskap och övningar om kön och makt. Kunskap och övningar om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade parrelationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt barn som upplever våld.  Jourkunskap och bemötande. Övningar i kommunikation och självkännedom. Övningar i praktiskt bemötande. Kunskap om socialtjänsten och andra instanser som kan finnas i den stödsökandes nätverk.
Familjefridsjouren i Höganäs anordnar grundutbildning en till två gånger per år både för den som önskar bli aktiv inom Familjefridsjouren i Höganäs men också för den som önskar mer kunskap i ämnet.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren i Höganäs för frågor eller bokning!

Nyheter

Höstens datum för kvinnocafé

Familjefridsjouren i Höganäs inbjuder till öppet café med plats för samtal för kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta för våld eller hot om våld. Ett öppet café där vi under tiden vi fikar samtalar om livet och händelser som har format oss. En öppen...

läs mer

Höstens datum för anhörigcafé

Familjefridsjouren i Höganäs inbjuder till öppet café med plats för samtal för anhöriga till kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta för våld eller hot om våld. Som anhörig räknas du som själv ser dig som anhörig exempelvis föräldrar, syskon, vän eller...

läs mer

Nu startar ny grupp!

SAMTALSGRUPP Familjefridsjouren i Höganäs erbjuder samtal i grupp för kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta för våld eller hot om våld Att drabbas av våld i nära relation medför ofta svår psykisk och fysisk ohälsa. Våld i en nära relation skiljer sig från...

läs mer
Film

Har disse barna skjønt noe sjefen din ikke skjønner?English version: https://www.facebook.com/finansforbundetNO/videos/10156793637468273/

Slået op af Finansforbundet i Mandag den 5. marts 2018

#lönheladagen

läs mer

Cafésamtal Anhörig

Familjefridsjouren i Höganäs inbjuder till öppet café med plats för samtal för anhöriga till kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta för våld eller hot om våld. Som anhörig räknas du som själv ser dig som anhörig exempelvis föräldrar, syskon, vän eller...

läs mer

Cafésamtal

Familjefridsjouren i Höganäs inbjuder till öppet café med plats för samtal för kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta för våld eller hot om våld. Cafétillfällen under våren 20 februari, 20 mars, 17 april samt 22 maj. Samtliga tillfällen klockan 17.00-19.00....

läs mer

Gruppsamtal

GRUPPSAMTAL Familjefridsjouren i Höganäs erbjuder gruppsamtal för kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta för våld eller hot om våld Att drabbas av våld i nära relation medför ofta svår psykisk och fysisk ohälsa. Våld i en nära relation skiljer sig från många...

läs mer

Kärleken

Att bli kär i vem man vill borde vara en självklarhet – men det gäller inte alla! Många unga möter okunskap, oförståelse och också intolerans från sin omgivning. De möter en verklighet där deras kärlek inte är accepterad. Läs mer på dinarattigheter.se. [video...

läs mer