Föreläsning
Familjefridsjouren i Höganäs erbjuder föreläsningar och workshops i ämnet våld i nära relation samt våld och förtryck i hederns namn. Vi gör föreläsningar och temadagar som passar er. De kan vara allt från 30 minuter till en hel dag. Familjefridsjouren i Höganäs har en lång erfarenhet av föreläsningar. Våra föreläsare ger varje grupp information utifrån kunskapsnivån hos gruppen  och då många uppfattar ämnet som tungt finns där alltid utrymme för frågor och en del diskussioner.

Temadag
Familjefridsjouren i Höganäs var under tiden 2010-2014 ute och höll cirka 120 stycken temadagar på skolor i Skåne. Dessa var så uppskattade att vi erbjuder utbildning och inspiration för andra om våra temadagar.
I utbildningen går vi genom hur vi gjorde dagen och vad man ska tänka på när man arbetar med barn och ungdomar. Man får med sig en färdig dag man kan hålla eller inspiration och tankar hur man vill lägga upp sin egen dag.

Grundutbildning
Familjefridsjouren i Höganäs har personal som är utbildad att hålla Sveriges kvinno- och tjejjourers, Unizon:s, grundutbildning. I grundutbildningen ingår det presentation av Unizon:s historia, organisation och grundläggande ståndpunkter. Information om vad en kvinnojour är och gör. Juridisk, historisk utveckling på kvinnofridsområdet. Kunskap och övningar om kön och makt. Kunskap och övningar om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade parrelationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt barn som upplever våld.  Jourkunskap och bemötande. Övningar i kommunikation och självkännedom. Övningar i praktiskt bemötande. Kunskap om socialtjänsten och andra instanser som kan finnas i den stödsökandes nätverk.
Familjefridsjouren i Höganäs anordnar grundutbildning en till två gånger per år både för den som önskar bli aktiv inom Familjefridsjouren i Höganäs men också för den som önskar mer kunskap i ämnet.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren i Höganäs för frågor eller bokning!

Nyheter

Cafésamtal

Familjefridsjouren i Höganäs inbjuder till öppet café med plats för samtal för kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta för våld eller hot om våld. Cafétillfällen under våren 20 februari, 20 mars, 17 april samt 22 maj. Samtliga tillfällen klockan 17.00-19.00....

läs mer

Gruppsamtal

GRUPPSAMTAL Familjefridsjouren i Höganäs erbjuder gruppsamtal för kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta för våld eller hot om våld Att drabbas av våld i nära relation medför ofta svår psykisk och fysisk ohälsa. Våld i en nära relation skiljer sig från många...

läs mer

Kärleken

Att bli kär i vem man vill borde vara en självklarhet – men det gäller inte alla! Många unga möter okunskap, oförståelse och också intolerans från sin omgivning. De möter en verklighet där deras kärlek inte är accepterad. Läs mer på dinarattigheter.se. [video...

läs mer

Våldet

Våld, kränkningar, begränsningar och kontroll – det är en vardag för många flickor och kvinnor i Sverige. Men också för en del pojkar och unga män. Förövarna är ofta inte bara en person, utan det kan vara ett kollektiv av föräldrar, syskon och andra släktingar. Läs...

läs mer

Gruppsamtal

Familjefridsjouren i Höganäs erbjuder gruppsamtal för kvinnor utsatta för våld eller hot om våld samt för barn utsatta för våld i familjen. Att drabbas av våld i nära relation medför ofta svår psykisk och fysisk ohälsa. Våld i en nära relation skiljer sig från många...

läs mer