Familjefridsjouren i Höganäs inbjuder till öppet café med plats för samtal för anhöriga till kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta för våld eller hot om våld. Som anhörig räknas du som själv ser dig som anhörig exempelvis föräldrar, syskon, vän eller kolleger. Ett öppet café där vi under tiden vi fikar samtalar. En öppen samlingsplats där du är välkommen varje gång eller de gånger som passar dig. Hur aktiv du är under cafésamtalen är helt upp till dig. Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på kaffe, te och en liten kaka.

Att drabbas av våld i nära relation medför ofta svår psykisk och fysisk ohälsa. Våld i en nära relation skiljer sig från många andra trauman på så sätt att det ofta är återkommande och sker under lång tid – ett sk komplext trauma. Det våld som sker i hemmet förknippas ofta med något skamligt och även som anhörig behöver man prata med någon som förstår problematiken för att man ska kunna stötta och förstå.

Att samtala i grupp kan vara bra både för känslan av att känna sig ensam men också för gruppens dynamik som blir en styrka.

Cafétillfällen under hösten 4 september, 9 oktober, 6 november samt 4 december. Samtliga tillfällen klockan 17.00-19.00.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren i Höganäs för frågor på telefon 042 – 34 02 07 eller mejl info@familjefridsjouren.se