Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Ekonomisk makt, politisk makt och makt över den egna kroppen hänger samman. Mäns våld mot kvinnor är inte ett isolerat område utan berör hela samhället, över hela världen. Att arbeta för jämställdhet är därför avgörande för att avskaffa mäns våld mot kvinnor.

År 1996 bildade 16 kvinnojourer Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, som 2015 bytte namn till Unizon. Idag har vi över 140 medlemsjourer. Sedan 1996 har Unizon framhållit vikten av ett genomgående barnperspektiv, kunskap och specialiserad verksamhet som säkerställer att varje våldsutsatt person, oavsett livssituation och individuella eller gruppspecifika behov, får ett bra stöd och bemötande och
att alla, oavsett kön, deltar i arbetet för att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld.

Idag är Unizon en mycket viktig röst i samhällsdebatten med den unika och gedigna kunskap som vi byggt hela vår verksamhet på. Den rösten uppmanar vi att politiker och beslutsfattare fortsätter lyssna på – vi finns här för att göra skillnad.
www.unizon.se #unizonjulkalender #unizonjourer #familjefridsjouren