Porr är djupt kvinnohatande. Våldet är så explicit och så tydligt och så vanligt förekommande att om det hade varit i något annat sammanhang och någon annan industri hade människor reagerat kraftigt mot det.

Unizon kräver ett helhetsarbete på landets skolor, där arbetet mot porr måste vara del av ett större arbete för att förebygga, motverka och hantera killars sexuella övergrepp mot tjejer. Elever och skolpersonal ska kunna hänvisa till en policy om någon tittar på pornografi i skolan. Fler skolor måste tillämpa filter som blockerar porr på datorer, ipads och trådlösa nätverk. All personal ska ha en rutin för att tala om pornografi som en form av mäns våld mot kvinnor och sex- och samlevnadsundervisningen ska ha ett kunskapsunderbyggt och kritiskt förhållningssätt till porr. Samtidigt måste lagstiftningen anpassas så att den blir teknikneutral och begränsar spridningen av porr på internet.

Våra 140 kvinnojourer, ungdomsjourer och tjejjourer vet allt för väl att grunden för en fri och positiv sexualitet är frihet från mäns sexuella övergrepp, inklusive porr. Ett formaliserat och långsiktigt samarbete med den lokala jouren är en bra början för skolor som vill inleda en sex- och samlevnadsundervisning som på riktigt förebygger sexuella övergrepp.

Regeringen bör tillsätta en statlig utredning kring porrens skadeverkningar och hur spridningen av pornografi kan begränsas. Tills vidare finns det mycket enskilda kommuner och skolor kan göra redan idag – det finns inget att vänta på.

www.unizon.se #unizonjulkalender #unizonjourer #familjefridsjouren