1919 – Kvinnor får rösträtt från 23 års ålder och blir valbara.
1921 – Första riksdagsvalet där kvinnor får rösta.
1927 – Statliga läroverk öppnas för flickor på samma villkor som för pojkar
1935 – Kvinnor får lika stor folkpension som män.
1937 – Flera lagar som gäller moderskap och barnavård träder i kraft. 1938 Förbudet gällande användning, upplysning om och försäljning av preventivmedel upphävs.
1946 – Rätt till likalön inom alla statliga tjänster (utom präst- och militärtjänster). Kvinnorna i riksdagen enas om en motion: Lön efter prestation, avskaffande av kvinnolöner.
1955 – Förstatligande av sjukförsäkringen – rätt till 90 dagars mammaledighet.
1964 – P-piller blir godkända.
1965 – 1962 års brottsbalk träder i kraft och ersätter 1864 års strafflag. Som första land i världen får Sverige då en lag mot våldtäkt inom äktenskapet. Det dröjde dock ända till 1984 innan lagen prövades.
1969 – Jämställdhet skrivs in i den nya läroplanen för grundskolan.
1970 – Jämställdhet skrivs in i den nya läroplanen för gymnasieskolan.
1971 – Särbeskattning införs.
1974 – Föräldraförsäkring införs, föräldrar får rätt att dela på ledigheten vid ett barns födelse.
1975 – En ny abortlag införs. Kvinnan beslutar själv om abort t.o.m. 18:e havandeskapsveckan.
1980 – Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet stiftas.
1982 – Statliga bidrag till kvinnoorganisationer införs.
1982 – Kvinnomisshandel faller under allmänt åtal.
1982 – Fem lagar om kvinnors och barns rättsställning vid brott som incest och andra sexuella övergrepp skärps
1982 – Förbud mot pornografiska föreställningar på offentlig plats.
1991 – Jämställdhetslagen antas, syftar till att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor.
1997 – Kvinnomaktutredningen lämnar sitt slutbetänkande ”Ty makten är din…”
1998 – Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.
1998 – Lag om kvinnofrid träder i kraft.
2018 – Samtyckeslagen börjar gälla.

Vi är inte framme än vid ett jämställt samhälle fritt från våld – kampen går vidare, varje dag, varje år. Alla behövs