Barnäktenskap är skadligt för barns liv, hälsa och utveckling. Ett av FN:s utvecklingsmål är att barnäktenskap ska stoppas. I Sverige är det sedan 2014 inte möjligt för barn att ingå äktenskap. Under senare år har det dock i flera sammanhang uppmärksammats att barn som nyligen anlänt till Sverige har varit gifta. Läs mer på hedersfortryck.se.