SAMTALSGRUPP

Familjefridsjouren i Höganäs erbjuder samtal i grupp för kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta för våld eller hot om våld

Att drabbas av våld i nära relation medför ofta svår psykisk och fysisk ohälsa. Våld i en nära relation skiljer sig från många andra trauman på så sätt att det ofta är återkommande och sker under lång tid – ett sk komplext trauma. Det våld som sker i hemmet förknippas ofta med något skamligt och man behöver prata med någon om det som förstår problematiken för att kunna gå vidare.

Att samtala i grupp kan vara bra både för känslan av att känna sig ensam i sin utsatthet men också för gruppens dynamik som blir en styrka.

Här kan du få en förståelse för dina egna känslor och tankar samt få verktyg att hantera dem. Dessa kommer du få både av ledarna i gruppen som av gruppdeltagarna. Man har med sig olika erfarenheter och av dessa har man hittat olika verktyg för att klara av sin situation. Samtalen sker enligt gruppmetoden Utväg.

Datum för hösten 2018 11 september, 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 13 november samt 27 november klockan 17.00 – 19.00.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren i Höganäs för frågor eller anmälan på telefon 042 – 34 02 07 eller mejl info@familjefridsjouren.se