Skyddat boende

Familjefridsjouren i Höganäs erbjuder skyddat boende för kvinnor, barn, män samt par. Hos oss bor man i sin egen lägenhet som är inredd välkomnande och praktisk för att passa varje individ.

Familjefridsjouren i Höganäs tar emot kvinnor, män och medföljande barn som lever i en svår livssituation och är i behov av ett skyddat boende. Det kan handla om fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt eller latent våld eller hot om våld.
Familjefridsjouren i Höganäs har en djupgående utbildning och en bred erfarenhet av våld i nära relation samt våld och förtryck i hederns namn.
Familjefridsjouren i Höganäs boendesamordnare har kontakt med de som bor i våra skyddade boende varje dag, möten minst en gång per vecka om genomförandeplanen samt en gång i veckan med samtalsstöd. Samtalsterapi för kvinnor, barn, män och par av utbildade samtalsterapeuter varav tre även är utbildade enligt Rädda Barnens Trappan-modell för samtal med barn och ungdomar i kris. Vidare har vi språkcafé, café med pyssel, kvällsaktiviteter med exempelvis matlagning och filmkvällar för barn och vuxna, träffar med olika teman såsom mindfulness och hälsa samt kontinuerliga utfärder.

Vid utflytt fortsätter vi ha kontakt och erbjuder fortsatt hjälp om det finns behov för det.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren i Höganäs för frågor eller bokning!