Skyddat boende

Familjefridsjouren i Höganäs erbjuder skyddat boende för kvinnor, barn, män samt par. Hos oss bor man i sin egen lägenhet som är inredd välkomnande och praktisk för att passa varje individ.

Vi tar emot kvinnor, män och medföljande barn som lever i en svår livssituation och är i behov av ett skyddat boende. Det kan handla om fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt eller latent våld eller hot om våld.
Familjefridsjouren i Höganäs har en djupgående utbildning och en bred erfarenhet av våld i nära relation samt våld och förtryck i hederns namn.

  • Varje vuxen individ har egen boendesamordnare som de som bor i våra skyddade boende har kontakt med varje dag
  • Barnen har en egen barnsamordnare
  • Kontinuerliga möten med genomförandeplan
  • Utför riskbedömningar; Freda, Sara och Patriark
  • Samtalsterapi för kvinnor, män och par av utbildade samtalsterapeuter
  • Samtalsterapi för barn, även utbildade enligt Rädda Barnens Trappan-modell för samtal med barn och ungdomar i kris.
  • Café dagligen mellan klockan 9-14 med olika teman som språk, söka lägenhet, pyssel samt gemensam frukost eller lunch.
  • Kvällsaktiviteter med exempelvis matlagning och filmkvällar för barn och vuxna, träffar med olika teman såsom mindfulness och hälsa samt kontinuerliga utfärder.

Vid utflytt fortsätter vi ha kontakt och erbjuder fortsatt hjälp och stöd om det finns behov för det.

Familjefridsjouren anpassar även uppdraget efter individbaserat önskemål.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren i Höganäs för frågor eller bokning!